WYBIERZ OFERTĘ DLA SIEBIE
 

 


 

Regulamin Szkoły Języka Niemieckiego
Ach Ja! Joanna Huta

Wstęp

1. Zapisy na kursy są organizowane przez cały rok w trybie ciągłym.

2. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra lektorów.

Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie sali lekcyjnej przy ulicy Kościelna 3, 66 200 Świebodzin

2. W zależności od preferencji Słuchacza lekcje prowadzone są w oparciu o standardowe podręczniki ( koszt ich ponosi uczestnik) znanych wydawnictw językowych oraz materiały dodatkowe( są one darmowe).

3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN.

4. Szkoła daje możliwość nauki indywidualnej, w parach lub w grupach liczących 3-6 osób.

5. Przydział do grup odbywa się na podstawie znajomości języka niemieckiego.

Rezygnacja z kursu/Opuszczanie zajęć

1. Nawet po rozpoczęciu kursu Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuowania nauki z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Szkoła zwraca pozostałą wpłaconą kwotę za niewykorzystane lekcje.

3. W czasie trwania kursu zarówno Słuchacz, jak i Lektor mają prawo do zmiany terminu zajęć(dotyczy tylko zajęć indywidualnych). Jest to możliwe po powiadomieniu Szkoły co najmniej 24 godziny przed umówioną godziną zajęć . W przypadku zajęć grupowych tylko Lektor ma prawo odwołać zajęcia odrabiając je w innym, dogodnym dla całej grupy terminie.

4. W przypadku opuszczenia lekcji w grupie opłata nie zostaje pomniejszona.

Opłaty

1. Szczegółowe ceny podano przy podpisywaniu umowy.

2. Opłaty za lekcje należy dokonywać z góry:

- w przypadku płatności miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca

- w przypadku płatności semestralnych w pierwszym tygodniu trwania zajęć

- w przypadku płatności za wykupiony pakiet przed pierwszymi zajęciami

6. Po zakończeniu kursu Słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu